2 minut czytania
13 Jan
13Jan

Leasing albo najem samochodu elektrycznego z dopłatą oznacza niższy koszt nabycia auta dla użytkownika. Skorzystanie z dotacji jest obarczone jednak pewnymi warunkami których musimy bezwzględnie przestrzegać.


Kwota dotacji powiększa opłatę wstępną w leasingu, wynajmie lub kredycie przez co miesięczna rata jest mniejsza.

Wydanie pojazdu musi nastąpić w ciągu 9 miesięcy od podpisania Umowy Dotacji 

Klient zobowiązuje się do wykonania obowiązków po realizacji Programu przez okres dwóch lat licząc od dnia wydania pojazdu 

Konieczność oznaczenia pojazdu naklejką programu „Mój Elektryk” na cały czas trwania kontraktu


Z naszej strony pomożemy nie tylko w formalnościach związanych z dotacją i leasingiem, ale także w wynegocjowaniu najlepszej ceny na samochód elektryczny.

Poniżej omawiamy podstawowe zasady pierwszej edycji Programu Mój Elektryk.

Możliwość dopłat do zakupu oraz dopłat do leasingu dotyczy samochodów NOWYCH.


Kwoty dotacji       

SAMOCHODY OSOBOWE (kategoria M1)

Maksymalna cena brutto fakturowa samochodu osobowego wynosi:

225 000 PLN brutto – dot. osoby fizycznej bez Karty Dużej Rodziny i Klienta biznesowego nie posiadającego prawnej możliwości odliczenia VAT

248 205 PLN brutto – dot. Klienta biznesowego posiadającego prawną możliwość odliczenia 50% VAT

276 750 PLN brutto – dot. Klienta biznesowego posiadającego prawną możliwość odliczenia 100% VAT

brak maksymalnej ceny -  dot. osoby fizycznej posiadającej Kartę Dużej Rodziny

Kwota dotacji dla samochodów osobowych

18.750zł brutto - dot. osoby fizycznej bez Karty Dużej Rodziny bez względu na deklarowanuy przebieg
18.750zł brutto - dot. Klienta biznesowego , jeżeli zadeklaruje przebieg poniżej 15 000 km rocznie

27.000zł brutto - dot. osoby fizycznej z Kartą Dużej Rodziny bez względu na deklarowanuy przebieg
27.000zł brutto - dot. Klienta biznesowego , jeżeli zadeklaruje przebieg powyżej 15 000 km rocznie

SAMOCHODY DOSTAWCZE o DMC do 3,5t (Kategoria N1)

Dotacja przewidziana jedynie dla Klienta biznesowego

•brak limitu dla ceny pojazdu 

•deklaracja przebiegu  poniżej 20 000 km rocznie - Dotacja w wysokości  20 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 tys. PLN brutto 

•deklaracja przebiegu  powyżej 20 000 km rocznie - Dotacja w wysokości  30 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 tys. PLN brutto 

Koszt kwalifikowany jest równy cenie nabycia pojazdu, z uwzględnieniem podatku VAT - w zależności od prawnej możliwości odliczenia podatku przez Wnioskodawcę. 

Dla Klienta, który nie ma prawnej możliwości odliczyć VAT, będzie to cena brutto. 

VAT jest dla Klienta kosztem kwalifikowanym, w części w której Klient nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Klient musi zwrócić dotację w przypadku: 

1. nieosiągnięcia zadeklarowanego przebiegu pojazdu – zwrot różnicy w wysokości Dotacji 

2. szkody całkowitej – proporcjonalnie do trwania kontraktu jeżeli nie osiągnie 10 000km; 

3. trwałej utraty Pojazdu – proporcjonalnie do trwania kontraktu jeżeli nie osiągnie 10 000km; 

4. rozwiązania Umowy najmu., leasingu  przed upływem okresu trwania programu „Mój elektryk” 

5. pobrania Dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

6. złożenia nieprawdziwego lub nierzetelnego oświadczenia we Wniosku o Dotację lub w trakcie realizacji umowy Dotacji

7. nie poddania się kontroli przez Klienta.


Jeśli macie pytania w sprawach dotyczących finansowania aut elektrycznych to zapraszamy do kontaktu

 KONTAKT 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.