2 minut czytania
04 Mar
04Mar

Wielu klientów, z którymi mam kontakt uważa, że wykupienie polisy AC pojazdu zapewni im spokojny sen na wypadek jego utraty lub całkowitego zniszczenia. Tak jednak nie jest. 

W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia  leasingowanego samochodu: 

  • Umowa leasingu (w skrócie UL) wygasa i klient traci możliwość korzystania z pojazdu. 
  • Firma leasingowa dokonuje rozliczenia UL z klientem.

Rozliczenie UL w przypadku przedterminowego jej zakończenia

Jak zatem rozliczana jest umowa leasingu (UL) w takich przypadkach? Odpowiedź na powyższe pytanie zazwyczaj znajdziemy w dokumencie pt. Ogóle Warunki Umów Leasingu (w skrócie OWUL) stanowiącego integralną część umowy leasingu. 

Kluczową wartością dla rozliczenia UL przez firmę leasingową jest tzw. suma zdyskontowanych czynszów leasingowych, wg harmonogramu płatności załączonego do UL. 

Nie popełnimy błędu jeżeli przyjmiemy że wartość rozliczeniowa UL  będzie niewiele niższa od sumy rat pozostałych do spłaty (umowa wygasła, a więc zaplanowane w harmonogramie płatności nie zostaną zrealizowanie).

Rozliczenie leasingu zakończonego przed upływem okresu na jaki została zawarta UL z powodu utraty lub całkowitego zniszczenia auta wygląda następująco: 

  • firma leasingowa wylicza wartość rozliczeniową UL,
  • wyżej określoną wartość firma porównuje z odszkodowaniem, jakie uzyskała od ubezpieczyciela,
  • jeśli odszkodowanie jest większe od tak obliczonej kwoty, to klient może wystąpić o zwrot różnicy od firmy leasingowej,
  • jeśli natomiast odszkodowanie wypłacone z polisy jest mniejsze od obliczonej kwoty, to brakującą różnicę musi dopłacić klient.

Wartość rynkowa auta, a wartość rozliczeniowa UL i dlaczego to ważne.  

Wartość rynkowa nowego auta w pierwszych latach jego eksploatacji spada dużo szybciej, niż w kolejnych. Według badań Eurotax Glass Polska wartość rynkowa nowego samochodu po pierwszych 3 latach użytkowania jest o 45-75% niższa od ceny jego zakupu. W kolejnych latach spadek wartości wynosi już tylko od 10 do 15% rocznie. 

Wartość rynkowa auta jest ważnym parametrem przy rozliczeniu umowy leasingu gdyż odszkodowania z polisy AC jest ograniczone do tej wartości. 

Inaczej mówiąc niezależnie od sumy ubezpieczenia na jaka opiewała polisa ubezpieczyciel zastrzega że wypłata nie przekroczy wartości rynkowej auta na moment powstania szkody.

Okazuje się , że w niektórych przypadkach wartość rozliczeniowa UL może być wyższa niż wartość rynkowa auta. Czasami sytuacja taka może trwać nawet przez znaczącą część okresu leasingu. W szczególności dzieje się tak w przypadku leasingu aut nowych albo w przypadku UL o niskiej wstępnej opłacie leasingowej.

Jak już to było wspomniane odszkodowania wypłacane z ubezpieczenia komunikacyjnego są zazwyczaj ograniczone do wartości rynkowej zniszczonego/utraconego samochodu. Jeśli wartość odszkodowania z polisy komunikacyjnej nie pokryje wartości rozliczeniowej UL to klient, który właśnie utracił możliwość korzystania z samochodu, zostanie obciążony dodatkową opłatą.

Jak zyskać spokojny sen i nie martwić się utratą auta w leasingu.

Jednak jest też dobra wiadomość - ponieważ rynek nie znosi próżni, to oczywiście istnieje też sposób na to, aby zabezpieczyć się przed sytuacją, kiedy klient po utracie lub całkowitym zniszczeniu auta jest zobowiązany uiścić dodatkową opłatę w związku z rozliczeniem umowy leasingu. 

Dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni środki na pokrycie dodatkowej opłaty to tzw. GAP (Guaranteed Asset Protection, czyli Gwarantowana Ochrona Wartości Majątku albo Guaranteed Auto Protection – Gwarantowana Ochrona Wartości Auta).
Ubezpieczenie GAP oferowane jest w kilku podstawowych wariantach tzn.: 

GAP finansowy – zapewnia wypłatę świadczenia dokładnie w wysokości równej ewentualnej opłacie, jaką klient mógłby zostać obciążony przez firmę leasingową (tzn. w kwocie różnicy pomiędzy wartością rozliczeniową UL, a wartością rynkową auta). 


 GAP fakturowy – to najbardziej komfortowa wersja tego ubezpieczenia. Zapewnia wypłatę świadczenia w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nowego auta (wg faktury zakupu), a wartością odszkodowania otrzymanego z polisy komunikacyjnej (wartością rynkową auta). Na wykresie wartość świadczenia z GAP to odległość pomiędzy czerwoną linią (cena zakupu), a niebieską linią (wartość rynkowa auta)


 GAP indeksowy – zapewnia wypłatę świadczenia określonego jako ustalony procent wartości rynkowej samochodu (maksymalnie 20%). Na wykresie wartość świadczenia z GAP to odległość pomiędzy czerwoną linią (wartość indeksowa = wartość rynkowa auta powiększona o ustalony procent), a niebieską linią (wartość rynkowa auta)

Podsumowanie.

W przypadku utraty lub zniszczenia pojazdu w leasingu, umowa leasingu wygasa, a rozliczenie firmą leasingową może pociągnąć za sobą konieczność poniesienia dodatkowych opłat przez klienta, który stracił możliwość korzystania z pojazdu. W takiej sytuacji ubezpieczenie GAP pozwala na uzyskanie świadczenia, które zapewni klientowi, co najmniej komfortowe rozliczenie UL. Dzięki wypłacie świadczenia z GAP, klient uzyska środki które pokryją opłatę jaką został obciążony przez firmę leasingową. W niektórych przypadkach (np. GAP fakturowy) wartość świadczenia może przekraczać wartość opłaty którą został obciążony klient. Wtedy, po rozliczeniu z firmą leasingową, klient może przeznaczyć nadwyżkę na pokrycie wkładu własnego dla kolejnej umowy leasingu innego samochodu, lub jeśli będzie ona odpowiednio wysoka, może ja wykorzystać aby zakupić inne auto.

KONTAKT 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.