1 minut czytania
15 Apr
15Apr

Klienci, którzy trafiają do nas zazwyczaj o leasingu operacyjnym. Okazuje się jednak, że nie dla każdego taki leasing jest najlepszym rozwiązaniem. W niektórych przypadkach właściwszym wyborem może się okazać pożyczka leasingowa

Jest to forma finansowania dłużnego, tak jak kredyt bankowy, tyle że finansującym nie będzie bank, a firma leasingowa.  Zaciągnięcie pożyczki nieść będzie podobne skutki w zakresie rozliczenia kosztów jak wzięcie kredytu tzn. kosztami dla klienta będą amortyzacja przedmiotu finansowanego pożyczką oraz odsetkowa część raty pożyczki.

Procedura uzyskania decyzji jest równie szybka i nieskomplikowana, jak przypadku leasingu, ponieważ zdolność firm do zaciągnięcia pożyczki leasingowej, jest określana w podobny sposób, jak w leasingu. Może zatem okazać się, że nawet firma nie mająca zdolności kredytowej, otrzyma pożyczkę  leasingową.

Podobnie, jak w leasingu nie koniecznie wymagany jest wkład własny i nie potrzeba też dodatkowego zabezpieczenia (zabezpieczeniem jest przedmiot finansowany pożyczką – zazwyczaj na podstawie umowy przewłaszczenia lub zastawu). 


Kiedy lepiej wybrać pożyczkę leasingową zamiast leasingu? 

Wielu klientów zainteresowanych jest zakupem pojazdów których sprzedaż dokumentowana jest tzw. „fakturą VAT marża”, czyli dokumentem księgowym nie dającym prawa kupującemu do odliczenia VAT. Dla Kupującego cena brutto uwidoczniona na takiej fakturze, będzie więc ceną netto zakupu takiego samochodu. Dla pojazdów „zakupionych na fakturę VAT marża”, przede wszystkim trudniej będzie uzyskać leasing operacyjny (tylko niektóre firmy leasingowe są w stanie udzielić leasingu dla takiego przedmiotu), a dodatkowo będzie on droższy o połowę VAT, którego leasingobiorca nie będzie mógł odliczyć. 

Inny przykład to starszy pojazd, który będzie trudno będzie sfinansować w leasingu. Firmy leasingowe najczęściej zakładają że suma wieku samochodu oraz okresu leasingu nie będzie przekraczać 8-10 lat.  Zatem dla aut 8-10 letnich, zasadniczo leasing w większości firm nie będzie dostępny, ale za to można będzie uzyskać pożyczkę od firmy leasingowej  na sfinansowanie takiego samochodu. Dodatkowo w pewnych przypadkach firma leasingowa może odstąpić od wymogu ubezpieczenie AC, pojazdów finansowanych w pożyczce, co nie zdarza się w przypadku leasingu. O ile leasingobiorca nie potrzebuje ubezpieczenia AC, odstąpienie od takiego wymogu może istotnie obniżyć koszty całej transakcji. 

Kolejnym przypadkiem może być nabycie towarów, których sprzedaż jest obciążona VAT wg obniżonej stawki VAT, w przypadku kiedy potencjalny leasingobiorca nie jest uprawniony do odliczania VAT. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku lekarzy nie będących płatnikami VAT, a chcących sfinansować sprzęt medyczny opodatkowany w VAT stawką 8%. W tej sytuacji leasing operacyjny opodatkowany stawka VAT 23% podrożyłby koszty transakcji co najmniej o 15% ( różnica pomiędzy stawką 23%, a 8%). 

Innymi argumentami przemawiającymi za wyborem pożyczki zamiast leasingu mogą być: 

  • Możliwość zawarcia umowy na dowolny okres – zarówno krótszy jak i dłuższy niż w leasingu ( w leasingu operacyjnym minimalny okres umowy określony jest jako 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu – dla samochodów osobowych to 2 lata , maksymalny okres wynika z procedur firm leasingowych i zazwyczaj nie przekracza 5-7 lat)
  • Własność finansowanego przedmiotu po stronie pożyczkodawcy (np. rejestracja pojazdu na firmę klienta).
  • Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w dowolnym momencie - zagwarantowana w umowie ( w leasingu wcześniejszy wykup możliwy jest na zasadzie porozumienia z finansującym i dodatkowo obarczony jest wyższymi kosztami).
  • Odliczenie całego VAT od zakupu przedmiotu w rozliczeniu za miesiąc w którym dokonane  zostało nabycie przedmiotu sfinansowanego pożyczką ( w leasingu możliwe odliczenie VAT od faktur za opłatę wstępną oraz raty leasingu).

Zawsze warto poświęcić trochę czasu i przeanalizować wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji wiążącej nas na lata i generującej niebagatelne zobowiązania. My taką analizę wykonujemy w każdym przypadku.


Jeśli macie pytania lub wątpliwości w sprawach dotyczących leasingu zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.