1 minut czytania
01 Apr
01Apr

Ostatnio jeden z klientów, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, zapytał mnie, czy po zawieszeniu lub likwidacji firmy będzie mógł kontynuować umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego i nadal z mniego korzystać. Zasadniczo umowy leasingu przewidują możliwość wypowiedzenia przez leasingodawcę umowy w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności i przejęcie przedmiotu leasingu.  Pomimo tego zdarza się, że leasingobiorcy w dalszym ciągu regulują raty, oczekując na wykup przedmiotu leasingu i licząc na to że leasingobiorca nie dowie się, że ich działalność nie jest już prowadzona.

Zdecydowanie nie polecam takiego rozwiązania. Przede wszystkim należy sprawdzić, co przewiduje umowa leasingu na taką okoliczność. Dobrze też ustalić, jakie możliwości polubownego rozwiązania problemu dopuszcza dana firma leasingowa. Zalecałbym je omówić ze swoim leasingodawcą jeszcze przed podjęciem ostatecznych decyzji. Leasingobiorcy decydują się zazwyczaj na jedną z dwóch następujących ścieżek postępowania:  

Wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu.  

Trzeba pamiętać, że jeżeli umowa trwa krócej niż 40% okresu normatywnej amortyzacji, to ze względu na istniejące przepisy podatkowe wykup może nastąpić wyłącznie za wartość rynkową. Tak więc samochodu osobowego nie da się wykupić na preferencyjnych warunkach przed upływem 2 lat od zawarcia umowy. Może się zatem okazać, że wykup jest nieopłacalny dla leasingobiorcy. 

Zamiana na leasing konsumencki 

Niektórzy leasingodawcy umożliwiają zamianę leasingu wziętego na firmę na leasing konsumencki, co pozwala na kontynuowanie spłaty rat, jako osoba prywatna. Ze stosowanej praktyki organów podatkowych wynika, że zmiana leasingu firmowego na prywatny nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami podatkowymi tzn. wydatki związane z umową leasingu poniesione w trakcie prowadzenia działalności pozostają kosztami podatkowymi, bez konieczności ich korygowania, zaś VAT odliczonego z płatności leasingowych nie trzeba będzie korygować, gdyż leasing operacyjny na potrzeby VAT jest traktowany jako usługa. Oczywiście z chwilą zakończenia działalności i „przepisania” umowy leasingu na cele prywatne, podatnik straci możliwość zaliczania kolejnych rat w koszty i odliczania VAT.

Jeśli macie pytania lub wątpliwości w sprawach dotyczących leasingu zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.