1 minut czytania
13 Feb
13Feb

Dobra wiadomość: oczywiście może. 

W leasingu finansowym minimalny okres nie jest ustalony przepisami.


Ale jeśli pytasz o minimalny okres leasingu, to zapewne jesteś zainteresowany wpisaniem w koszty podatkowe możliwie wysokiej kwoty, w najkrótszym czasie.


Zła wiadomość: w leasingu finansowym nie zaliczysz w koszty opłaty wstępnej, ani rat leasingu. Kosztem jest amortyzacja auta oraz odsetkowa część raty.

Aby zaliczyć w koszty opłatę wstępną oraz raty leasingu pozostaje wybór tzw. leasingu operacyjnego.Przepisy podatkowe ustalają jednak minimalny czas trwania takiej umowy na 2 lata.


Czy zatem po zawarciu umowy leasingu operacyjnego na dłuższy okres nie można wykupić auta z leasingu przed upływem 2 lat ?


Zła wiadomość: nawet jeśli byłoby to możliwe, to mogłoby Ci się to nie opłacać.

Jeśli umowa leasingu trwałaby krócej 2 lata to wykup po cenie niższej niż wartość rynkowa auta, wiązałby się z ryzykiem zapłaty przez firmę leasingową wyższego podatku. 

Dlatego firma leasingowa nie zgodzi się na taki wykup.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.